PROJEKTY

Díky finanční podpoře z rozpočtu Jihomoravského kraje byl realizovaný projekt č. 041489/16/0SV - JMK, jehož součástí aktivit byla mimo jiné výroba nových propagačních materiálů sociálního podniku pro uvedení na trh. Hlavním cílem předloženého projektu byla výroba katalogu produktů, manuálu použití produktů a informačních letáků sociálního podniku. Tato pomoc rozšíří povědomí o fungování sociálního podniku v regionu Jihomoravského kraje.

Produktový katalog

Brožura Amygdala

Manuál Amygdala